Sprawy szkoleniowe jesień 2021

Sprawy szkoleniowe jesień 2021

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz na uprawnienia selekcjonerskie.

1. Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 1 – 13 października 2021 r. ( piątek ) w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej, ul. Strzelecka 80d.

Plan kursu – 1. Plan kursu na uprawnienia podstawowe – JESIEŃ 2021 r. – ZATWIERDZONY
Warunkiem uczestnictwa w kursie będzie zgłoszenie osobiste na adres e-mail: zo.opole@pzlow.pl w terminie do 15 września 2021 r.
Ze względów organizacyjnych i księgowych prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 1350,00 PLN na n/w konto w terminie od 1 do 13 października 2021 r. ( w trakcie trwania kursu ),

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I Oddz. / Opole Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639

Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:

  • w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
  • pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego – 4 dni robocze,
  • Kurs jest OBOWIĄZKOWY,

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.

Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).

Na kursie kandydaci otrzymają n/w materiały szkoleniowe:

  • Statut PZŁ ( aktualny ),
  • Regulamin polowań ( aktualny ) i Zasady Etyki Łowieckiej,
  • Prawo łowieckie,

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty we wskazanym terminie:

1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.
4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

2. Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 13 – 18 października 2021 r. w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej, ul. Strzelecka 80d.

Kurs jest obowiązkowy,

Plan kursu – 2. Plan kursu na uprawnienia selekcjonerskie – JESIEŃ 2021 r. – ZATWIERDZONY
Warunkiem uczestnictwa w kursie będzie zgłoszenie osobiste na adres e-mail: zo.opole@pzlow.pl w terminie do 15 września 2021 r.

Ze względów organizacyjnych i księgowych prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 550,00 PLN na n/w konto w terminie od 13 – 18 października 2021 r. ( w trakcie trwania kursu ),

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I Oddz. / Opole Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639
Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:

  • w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
  • pozostałe od godz. 14:30,

Na kursie kandydaci na selekcjonerów otrzymają n/w materiały szkoleniowe:

  • Kryteria odstrzału selekcyjnego samców zwierzyny płowej i muflonów wynikające z bieżącego aktu normatywnego PZŁ oraz inne materiały pomocnicze,

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty we wskazanym terminie:

1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE zaliczonym uczestnictwie w kursie.