Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Opole

Kapelan okręgowy

ks. Wojciech HEJCZYK

  • ur. 13.02.1996 r. w Bytomiu,
  • w roku 2022 r. ukończył naukę w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu,
  • w roku 2023 r. został mianowany przez Biskupa Opolskiego Duszpasterzem Leśników i Myśliwych Diecezji Opolskiej,