Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Opole

Zarząd okręgowy

Dominika BERNACKA – ADAMCZYK
Łowczy Okręgowy w Opolu

Dominika Bernacka-Adamczyk z wykształcenia jest politologiem, ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie administracji publicznej oraz funduszy unijnych.

Koleżanka Dominika jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2001 roku i posiada uprawnienia selekcjonerskie od 2003 r. Aktywnie działa w Kole Łowieckim „Brzezina” w Opolu pełniąc funkcję skarbnika. Jest czynnym strzelcem, sędzią i instruktorem strzelectwa myśliwskiego i sportowego. Wielokrotnie zdobywała wawrzyny strzeleckie od brązowego do złotego oraz reprezentowała kraj na zawodach rangi mistrzowskiej za granicą, od 2007 roku posiada klasę mistrzowską. Z koleżankami z drużyny okręgu opolskiego wywalczyła tytuł drużynowej Mistrzyni Polski w strzelaniach myśliwskich w 2021 roku. W okręgu opolskim do tej pory jako przewodnicząca Komisji Strzeleckiej organizowała imprezy strzeleckie rangi mistrzowskiej, centralnej oraz regionalnej oraz szkoliła adeptów sztuki łowieckiej w zakresie strzelectwa.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Nazywam się Arkadiusz Piotr Hnyluch. Urodziłem się 29 lipca 1970 roku w Barlinku. Jestem żonaty, mam trzech synów, mieszkam we wsi Odrowąż na Opolszczyźnie. Jestem myśliwym od 24 lipca 1991 r. Mieszkając w rodzinnym Myśliborzu polowałem przez dwadzieścia lat w Kole Łowieckim „Jeleń” Myślibórz. W 2009 roku zamieszkałem we wsi Odrowąż i zostałem członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 8 „Żubr” Opole. 

Poluję, pracuję i działam na rzecz polskiego łowiectwa.

Od roku 2010 do końca istnienia byłem członkiem Komisji Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Propagowania Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu.
Od roku 2010 współorganizuję Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Tułowicach.
Od roku 2015 jestem sekretarzem Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu.
Od roku 2018 jestem Delegatem Koła na Zjazd Okręgowy PZŁ w Opolu.
Od roku 2019 jestem przewodniczącym Komisji Kultury i edukacji Łowieckiej ZO PZŁ w Opolu.

W ramach działalności łowieckiej prowadzę cykliczne zajęcia z dziećmi przedszkolnym oraz z młodzieżą szkolną z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni w ramach projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że: sarna nie jest żoną jelenia”.

Przygotowałem i poprowadzę cykliczne wykłady o kulturotwórczej roli łowiectwa w społeczeństwie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Myśliborzu.

Jestem członkiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oddział Katowicko-Nowosądecki oraz kawalerem Zakonu Orderu Złotego Jelenia w Brzegu, reaktywowanej najstarszej organizacji łowieckiej w Polsce.  

Zostałem wyróżniony medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Świętego Huberta.

 

Z poważaniem
____________________________

Arkadiusz Hnyluch

Nazywam się Krzysztof Piotr Klimek. Urodziłem się 9 listopada 1972 roku w Strzelcach Opolskich. Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci, mieszkam w Strzelcach Opolskich na Opolszczyźnie. Jestem myśliwym od 2008r. W 2008 roku zostałem członkiem Koła Łowieckiego „Ostoja Krapkowice”.

Poluję, pracuję i działam na rzecz polskiego łowiectwa.

Od roku 2008 jestem członkiem PZŁ
Od roku 2015 do 2017 byłem sekretarzem Koła Łowieckiego „Ostoja Krapkowice.
Od roku 2021 jestem członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu.

  • Przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego od 02.05.1983 r.
  • Członek Koła Łowieckiego nr 10 Szarak w Opolu ,w kole tym pełnione funkcje to skarbnik od 28.05.2017 do 11.05.2018, od 12.05.2018 łowczy koła do chwili obecnej.
  • Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, Medal Zasłużony Dla Łowiectwa Opolszczyzny.
  • Sędzia i Instruktor Wyszkolenia Myśliwskiego, posiada uprawnienia selekcjonerskie.