Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Opole

Szkolenia

SESJA WIOSENNA 2022

a/ Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 1 – 14 kwietnia 2022 r. w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej, ul. Strzelecka 80d.

Plan kursu PDF –  1. Plan kursu na uprawnienia podstawowe od 1 – 14 kwietnia 2022 r. – WIOSNA 2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w kursie będzie zgłoszenie osobiste na adres e-mail: zo.opole@pzlow.pl w terminie do 15 marca 2022 r.
Ze względów organizacyjnych i księgowych prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 1500,00 PLN na n/w konto w terminie od 1 do 14 kwietnia 2022 r. ( w trakcie trwania kursu ),

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I Oddz. / Opole Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639

Kurs jest OBOWIĄZKOWY,

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.

Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).

Na kursie kandydaci otrzymają n/w materiały szkoleniowe:

  • Statut PZŁ ( aktualny ),
  • Regulamin polowań ( aktualny ) i Zasady Etyki Łowieckiej,
  • Prawo łowieckie,

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty we wskazanym terminie:

1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.
4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

b/ Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 19 – 24 kwietnia 2022 r. w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej, ul. Strzelecka 80d.

Plan kursu PDF – 2. Plan kursu na uprawnienia selekcjonerskie w dniach 19 – 24 kwietnia 2022 r. – WIOSNA 2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w kursie będzie zgłoszenie osobiste na adres e-mail: zo.opole@pzlow.pl w terminie do 15 marca 2022 r.

Kurs jest OBOWIĄZKOWY,

Ze względów organizacyjnych i księgowych prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 550,00 PLN na n/w konto w terminie od 19 – 24 kwietnia 2022 r. ( w trakcie trwania kursu ),

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I Oddz. / Opole Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639,

Na kursie kandydaci na selekcjonerów otrzymają n/w materiały szkoleniowe:

  • Kryteria odstrzału selekcyjnego samców zwierzyny płowej i muflonów wynikające z bieżącego aktu normatywnego PZŁ oraz inne materiały pomocnicze,

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty we wskazanym terminie:

1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE zaliczonym uczestnictwie w kursie.