Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Opole

Pliki do pobrania

 1. Dane osobowe myśliwego aktualizacja – Formularz aktualny zmodyfikowany
 2. Deklaracja członkowska do KŁ
  2a. Oświadczenie o miejscu zameldowania – zamieszkania
 3. RPŁ na 2023-2024 – Druk roboczy
 4. RPŁ na 2023-2024 – PDF
 5. Formularz inwentaryzacji zwierzyny – PDF
 6. Formularz inwentaryzacji zwierzyny – roboczy
 7. Wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach członka PZŁ – tzw. URLOP ŁOWIECKI
 8. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018-2019 – PDF
 9. Zgłoszenie psa na konkurs kynologiczny – druk roboczy DOC
 10. Zgłoszenie psa na konkurs kynologiczny – druk roboczy PDF
  8a. Oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej