Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Pliki do pobrania

 1. Dane osobowe myśliwego aktualizacja – Formularz aktualny zmodyfikowany
 2. Deklaracja członkowska do KŁ
  2a. Oświadczenie o miejscu zameldowania – zamieszkania
 3. RPŁ – druk aktualny druk
 4. Formularz inwentaryzacji zwierzyny – AKTUALNY – PDF
 5. Wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach członka PZŁ – tzw. URLOP ŁOWIECKI
 6. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018-2019 – PDF
 7. Zgłoszenie psa na konkurs kynologiczny – druk roboczy DOC
 8. Zgłoszenie psa na konkurs kynologiczny – druk roboczy PDF
  8a. Oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej