Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Opole

Pliki do pobrania

 1. Dane osobowe myśliwego aktualizacja – Formularz aktualny zmodyfikowany
 2. Deklaracja członkowska do KŁ
  2a. Oświadczenie o miejscu zameldowania – zamieszkania
 3. RPŁ na 2023-2024 – Druk roboczy
 4. RPŁ na 2023-2024 – PDF
 5. Druk korekta do RPŁ na 2024-2025 i z wykonania za 2023-2024 – PDF
 6. Druk korekta do RPŁ na 2024-2025 i z wykonania za 2023-2024 – Edytowalny
 7. Formularz inwentaryzacji zwierzyny – PDF
 8. Formularz inwentaryzacji zwierzyny – roboczy
 9. Wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach członka PZŁ – tzw. URLOP ŁOWIECKI
 10. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018-2019 – PDF
 11. Zgłoszenie psa na konkurs kynologiczny – druk roboczy DOC
 12. Zgłoszenie psa na konkurs kynologiczny – druk roboczy PDF
  8a. Oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej

„Medal Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Opolskiej” – druki do pobrania

 1. Regulamin nadawania Medalu Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Opolskiej
  1a. Wzór i opis Medalu Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Opolskiej
  1b. Wniosek o nadanie Medalu Zasłuzony dla Ziemi Opolskiej – Edytowalny
  1b. Wniosek o nadanie Medalu Zasłuzony dla Ziemi Opolskiej – PDF
  1c. Zgoda na przetwarzanie danych na potrzebę procedowania wniosku o nadanie MZdZO
  1d. Legitymacja medalu „Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Opolskiej” – Wzór