POROZUMIENIE o WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY ZO PZŁ w Opolu z Zarządem Opolskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS)

POROZUMIENIE o WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY ZO PZŁ w Opolu z Zarządem Opolskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS)

W dniu 1 grudnia 2021 r. Kol. Mieczysław PIASTOWSKI – Łowczy Okręgowy w Opolu podpisał przedmiotowe porozumienie które zostało zatwierdzone w dniu 7 grudnia 2021 r. na posiedzeniu ZO PZŁ w Opolu.

Zakres współpracy obejmuje:

1. Propagowania strzelectwa myśliwskiego i aktywności sportowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć,

2. Wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających szkolenie młodzieży w zakresie strzelectwa myśliwskiego i sportowego,

3. Współpracę szkoleniową w zakresie edukacji strzeleckiej, podnoszenia kwalifikacji i wzajemnego wsparcia w realizacji tych przedsięwzięć,

4. Realizację wspólnych przedsięwzięć w ramach rywalizacji sportowej,

5. Wypracowanie płaszczyzny do realizacji wspólnych projektów mających na celu rozwój i promowanie działalności statutowej Stron,

6. Wsparcia inicjatyw wynikających z porozumienia PZŁ i PZSS zawartego w dniu 11 marca 2021 r. w Warszawie,

7. Ustalenie zasad finansowych korzystania ze strzelnicy myśliwskiej w Opolu,

8. Projekty realizowane na podstawie niniejszego porozumienia Strony zobowiązują się do finansowania ze środków własnych, solidarnie w nich uczestnicząc oraz ewentualnych zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji.