Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH na GÓRĘ ŚW.ANNY – 9 październik 2022 r. (Niedziela)

Zbiórka umundurowanych pocztów sztandarowych KŁ posiadających sztandary godz. 9:30 przed bazyliką.
Po mszy tradycyjna myśliwska grochówka pod Domem Pielgrzyma dla uczestników.
Udostępnij
Twitter
WhatsApp