DZIERŻAWA OBWODÓW ŁOWIECKICH

DZIERŻAWA OBWODÓW ŁOWIECKICH

ZO PZŁ w Opolu informuje, o aktualizacji prawidłowości wypełniania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich zgodnie z wcześniejszymi informacjami:
 
Zmiana formalna w wypełnianiu wniosków znjaduje się w części  C.3. i D.3 dot. szkód łowieckich z uwzględnieniem n/w sezonów łowieckich;
 
– 2018 / 2019,
– 2019 / 2020,
– 2020 / 2021,
 
UWAGA!

Zgodnie z § 15 rozporządzenia do łowieckich lat gospodarczych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 („dotychczasowy dzierżawca” oraz „nowy dzierżawca”), § 4 pkt 1 i 2 (sekcje wniosku C.1 oraz C.2) oraz § 5 pkt 1 i 2 (sekcje wniosku D.1 oraz D.2), nie wlicza się łowieckich lat gospodarczych, w trakcie których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo stan nadzwyczajny tj. lat łowieckich 2020/2021 oraz 2021/2022.
 
 
Dokument do pobrania: